AAA
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach
Witamy na stronie naszej szkoły!

Historia szkoły

Historia szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Wojszczycach rozpoczęła swoją działalność od roku szkolnego 1963/1964. Wówczas zlikwidowano szkoły w miejscowościach Janowo i Zaręby.

skanuj0009.jpg [598x383]

W nowym budynku szkoły w Wojszczycach rozpoczęło naukę 119 uczniów w 7 oddziałach klasowych.

Pierwszym kierownikiem szkoły był Stefan Zieliński. Swoją funkcję pełnił przez 6 lat od roku 1963 do 1969.

W szkole pracowały trzy nauczycielki Danuta Iwanowska, Janina Ostaszewska i Irena Jaskulska.

Drugim kierownikiem szkoły był Zygmunt Drank, który pracował od roku 1969 do 1972.

skanuj0016.jpg [513x358]

W roku szkolnym 1972/1973 dyrektorem szkoły został Zygmunt Gburzyński. Obowiązki dyrektora szkoły sprawował przez 35 lat do roku 2007.

Od roku szkolnego 2007/2008 stanowisko dyrektora szkoły powierzono Bożenie Wyszyńskiej, która sprawowała tę funkcję do roku 2015.

Od roku szkolnego 2015/2016 stanowisko dyrektora szkoły do chwili obecnej piastuje mgr Sebastian Koczanowski.

Skład Rady Pedagogicznej w kolejnych latach ulegał zmianom, ale byli nauczyciele, którzy przepracowali w naszej szkole 40 lat są to Irena Jaskulska i Irena Tobijasz nauczycielki nauczania początkowego. Ponad 30 lat przepracowali w szkole Zygmunt Gburzyński i Aleksandra Gburzyńska – nauczycielka nauczania początkowego, Grażyna Kacperska- nauczycielka języka polskiego, Teresa Kozarzewska – nauczycielka biologii i chemii i Wanda Witecka - nauczycielka matematyki. 20 lat przepracowały: Danuta Iwanowska, Janina Ostaszewska, Jolanta Kotecka – nauczycielka kształcenia zintegrowanego i nauczycielka przyrody.

Długoletnimi pracownikami administracji i obsługi są: kierowca autobusu szkolnego, Jerzy Sawicki, który ponad 30 lat dowozi uczniów do naszej szkoły i Maria Sawicka, która od wielu lat sprawuje opiekę nad uczniami w autokarze szkolnym. Józef Rutkowski od wielu lat dba o ciepło w sezonie grzewczym.. Przez 17 lat nad porządkiem w szkole czuwała Barbara Ziemkiewicz, a już prawie od 20 lat o czystość dba Celina Górska i od 15 lat Grażyna Ziemkiewicz.

Nie zawsze warunki pracy i nauki w szkole były takie jak obecnie. Na początku istnienia szkoły przez 3 lata nie było elektryczności. Dopiero w 1966 roku została zelektryfikowana wieś Wojszczyce. Nie było toalet i bieżącej wody, a w klasach stały duże piece kaflowe. Poprawa warunków nastąpiła dopiero w latach 80 -tych, gdy doprowadzono bieżącą wodę w 1981r. Założono centralne ogrzewanie w roku 1984 i wymieniono część dużych okien. Następnie w 1996 roku dobudowano łazienki dla uczniów i nauczycieli.

Rok szkolny 2008/2009 to generalny remont budynku szkoły. Wymieniono okna i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, podłogi w klasach i na korytarzu. Zostały wymienione grzejniki w całym budynku szkolnym. Ponadto Budynek został ocieplony i otrzymał nową elewację. Klasy zostały odnowione i doposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne.

images.jpg [300x225]

  Przy terenie szkoły znajdują się dwa budynki mieszkalne dla nauczycieli uczących w tej szkole. Pierwszy powstał razem z budynkiem szkoły, aby zachęcić młodych nauczycieli do pracy na wsi. Z pomocą społeczeństwa wybudowano w latach osiemdziesiątych drugi budynek. W pomieszczeniach na parterze odbywają się zajęcia oddziału przedszkolnego.

Z braku odpowiedniej ilości sal lekcyjnych zajęcia szkolne odbywały się na dwie zmiany.

Od roku szkolnego 2008/2009 uczniowie korzystają z 6 sal lekcyjnych, ponieważ z pomieszczenia, w którym była szatnia urządzono salę lekcyjną dla klas młodszych.

Od roku szkolnego 2002/2003 uczniowie korzystali z pracowni komputerowej. W 2005roku w naszej szkole została urządzona nowa pracownia komputerowa z dostępem do internetu.

Możemy poszczycić się bardzo uzdolnionymi uczniami, którzy osiągali i osiągają sukcesy na szczeblu gminy, powiatu i województwa. W różnych konkursach przedmiotowych, plastycznych, sportowych.

Z dniem 1 września 1999 roku 8-klasowa szkoła podstawowa została przekształcona w 6-klasową szkołę podstawową.

Młodzież po ukończeniu naszej szkoły uczęszcza głównie do gimnazjum w Zakroczymiu.

W 2009 roku uczniowie klasy IV zdobyli puchar i zajęli III miejsce w powiecie w konkursie „Bezpiecznie na rowerze”.

Ważnym wydarzeniem dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły była wizyta biskupa płockiego Piotra Libery w naszej szkole.

Jedna z absolwentek naszej szkoły Hanna Jaroszek często podczas wakacji organizuje zajęcia dla naszych uczniów ucząc ich języka angielskiego, prowadzi zajęcia plastyczne.

Prace plastyczne naszych uczniów trafiły do Fundacji Ewy Błaszczyk i do szpitala powiatowego w Nowym Dworze Maz. Prowadzone są też warsztaty taneczne.

W życiu szkoły ważną rolę pełni Rada Rodziców. Czynnie uczestniczyła w pracy nad nadaniem imienia szkole.

1 marca 2010r. w 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina nasza szkoła przeżywała uroczystość nadania jego imienia.

10112011003_modified_copy.jpg [300x349]

Na uroczystość przybyli: Rzecznik Prasowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Andrzej Kulmatycki, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Zofia Dembska, Wice starosta Powiatu Nowodworskiego Anna Kaczmarek, Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk, Zastępca Burmistrza Gminy Zakroczym Jan Misiun, Inspektor Oświaty w Zakroczymiu Kazimierz Szczerbatko, Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym Cyryl Radzikowski, Radny Gminy Zakroczym Stanisław Nowakowski,

Kierownik TPD w Zakroczymiu Jadwiga Ruszczyk, Kierownicy jednostek z terenu Gminy Zakroczym, Dyrektorzy szkół Zakroczymskich.

Program artystyczny składał się z dwóch części. Część pierwsza pt. „Spotkanie z Fryderykiem Chopinem” przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Moniki Żebrowskiej. Na drugą część składały się „Impresje i improwizacje chopinowskie” w wykonaniu znanych artystów, Roberta Grudnia, Iwony Jędruch. Towarzyszyła im malarka Anna Sobol, autorka obrazów namalowanych do utworów Fryderyka Chopina.

Sztandar ufundowany został dzięki ofiarności mieszkańców miejscowości: Błogosławie, Czarnej, Janowa, Smół, Swobodni, Śniadowa, Wojszczyc, Zarąb, Zakroczymia.

Instytucji: Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Maz. Właścicieli sklepu w Zakroczymiu Tadeusza Kościuczenki i Erwina Kędzierskiego.

Wśród ofiarodawców znaleźli się również: Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu, Dyrektor i Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Zakroczymiu, Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk, Rada Gminy Zakroczym, Sekretarz Gminy Zakroczym Krystyna Kaczor, Skarbnik Gminy Zakroczym Teresa Graczyk, Jadwiga Policińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Emolinku, Aleksandra i Romuald Kowalczykowie, Zofia i Stanisław Koperscy, Dorota i Piotr Ostaszewscy, Marzena i Piotr Starzewscy, Elżbieta Paradzińska, Mirosław Szeląg, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach, Uczniowie, Dyrektor i Nauczyciele, Pracownicy obsługi przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach.

10112011_modified.jpg [300x308]

W 2010r. wyremontowano pomieszczenia zajmowane przez oddział przedszkolny. Została zburzona ściana działowa w celu powiększenia pomieszczenia, w którym uczą się i bawią dzieci.

W 2011r. został dokończony remont pomieszczeń przedszkolnych. Zostały wymienione okna, grzejniki oraz wyremontowano łazienkę.

Na początku roku szkolnego 2011/2012 otrzymaliśmy od prywatnego sponsora pana Tomasza Kukułowicza rzutnik multimedialny i ekran w ten sposób szkoła wzbogaciła się o nowe środki dydaktyczne, które uatrakcyjniają prowadzone zajęcia lekcyjne.