AAA
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach
Witamy na stronie naszej szkoły!

Harmonogram spotkań z rodzicami

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:


WRZESIEŃ

Zebrania informacyjne:

- klasy 0 – VIII : 12 września  godz. 17:00

 

PAŹDZIERNIK

Zebranie z rodzicami

- klasy 0 – VIII  : 24 października

 

LISTOPAD

--------------------------------------

GRUDZIEŃ

Zebrania - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych 

- klasy 0 – VIII  : 16 grudnia  

 godz. 17.00

STYCZEŃ

Zebrania podsumujące I semestr:

- klasy 0 – VIII : 23 stycznia godz. 17:00

- podsumowanie semestru i zapoznanie z procedurami egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

LUTY

--------------------------------------

MARZEC

 

 

 

KWIECIEŃ

---------------------------------------

MAJ