Witamy na stronie naszej szkoły!

Harmonogram spotkań z rodzicami

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:


WRZESIEŃ

Zebrania informacyjne:

- klasy 0 – VIII : 11 września  godz. 17:00

 

PAŹDZIERNIK

Konsultacje, rozmowy indywidualne w godzinach 17.00- 19.00

- klasy 0 – VIII  : 23 października

 

LISTOPAD

--------------------------------------

GRUDZIEŃ

Zebrania - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych 

- klasy 0 – VIII  : 11 grudnia   godz. 17:00

 

 

STYCZEŃ

Zebrania podsumujące I semestr:

- klasy 0 – VIII : 15 stycznia godz. 17:00

- podsumowanie semestru i zapoznanie z procedurami egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

LUTY

--------------------------------------

MARZEC

Konsultacje, rozmowy indywidualne  w godzinach 17.00 - 19.00

- klasy 0 – VIII  : 12 marca

 

 

KWIECIEŃ

---------------------------------------

MAJ

Zebrania - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych: 

 

- klasy 0 – VIII   : 14 maja