Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych


13.10.2017r.

02.11.2017r.

03.11.2017r.

30.04.2018r.

02.05.2018r.

04.05.2018r.

01.06.2018r.