Witamy na stronie naszej szkoły!

Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2018/2019


Marlena Pawelska - przewodnicząca

Marzena Drzazgowska  - wiceprzewodnicząca

 

Agnieszka Winnik - sekretarz

 

Monika Śmieszny - skarbnik 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

 
Jolanta Orłowska 

Magdalena Koczanowska

Wioletta Cychowska

 

 

 

          Kontakt 

 

 

          tel.509-361-002 Agnieszka Winnik

 

          tel.790-278-778 Marlena Pawelska
Witamy na stronie szkoły. Od teraz Rada Rodziców ma swoją zakładkę. Tutaj będziemy umieszczać  wszelkie informacje związane z działalnością Rady Rodziców, organizacją wszelkich imprez, wycieczek i spotkań .

Wszystkie informacje będziemy umieszczać z jak największym wyprzedzeniem. Ten sposób dystrybucji informacji jest wygodny i ogólnodostępny, pragnę jednak zwrócić uwagę, iż wymaga on podejmowania aktywności ze strony Rodziców i bieżącego analizowania informacji podawanych na stronie. Bardzo prosimy o zaglądanie tutaj dwa, trzy razy w tygodniu.

 

Numer kontaktowy do Rady Rodziców tel. 509 361 002.

 

                                                              Agnieszka Winnik

                                                    przewodnicząca Rady Rodziców

                                              


 

Szanowni Rodzice

W związku z koniecznością omówienia istotnych kwestii związanych z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 prosimy wszystkich rodziców o przybycie na zebranie w dniu 18.09.2017r. na godzinę 16:00 (godzinę przed zebraniem ogólnym). Planowany porządek zebrania:

 

1.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016/2017.

 

2. Wybór Rady Rodziców na rok 2017/2018.

 

3. Ubezpieczenie dzieci- omówienie możliwości.

 

4.Głosowanie nad projektem programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

5. Zgłaszanie propozycji zajęć dodatkowych.

 

Bardzo proszę wszystkich o obecność, z góry dziękuję za poświęcony czas 😊.

 

Agnieszka Winnik


1. SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

 

Na zebraniu Rady Rodziców ustalono składkę na rok 2017/2018 w wysokości 50 zł/osoba.

Składki można wpłacać gotówkowo na zebraniach szkolnych lub przelewać na niżej podany rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im.F. Chopina w Wojszczycach

97 80110008 0030 0300 0202 0001.

 

 

2. UBEZPIECZENIE NNW

Na zebraniu Rady Rodziców ustalono, iż ze względu na indywidualne preferencje, nie będzie zbiorczego ubezpieczenia, a indywidualne polisy uwzględniające wymogi rodziców w tym względzie. W zeszłym roku ubezpieczała nas p.Edyta Krajewska, u której można wznowić polisę. Rodzice,których dzieci rozpoczęły naukę w szkole oraz chcący kontynuować kończące się polisy, proszeni są o kontakt z p.Edytą pod nr telefonu 604 880 390. Można także zawrzeć umowę z innym,dowolnie wybranym przez siebie agentem ubezpieczeniowym.

 

Na tablicy ogłoszeń w szkole są udostępnione przykładowe symulacje polis i wyliczonych na tej podstawie składek.